Rabbit Slide Show

Nobuyoshi Nakada's slides

Making Ruby? - ゆるふわRuby生活

Keynote at RubyKaigi 2017.

  • rubykaigi

2017-09-18

Making Ruby? - ゆるふわRuby生活 Making Ruby? - ゆるふわRuby生活